BẢNG TÓM TẮT CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ CÁC NƯỚC

Mỹ

 • 900.000 USD (21 tỷ)
 • Đầu tư dự án EB5

Canada

 • 170.000 CAD (2,9 tỷ)
 • Diện lao động tay nghề

Úc

 • 1.500.000 AUD (25 tỷ)
 • Đầu tư dự án hoặc doanh nghiệp

New Zealand

 • 2.500.000 NZD (40 tỷ)
 • Mua bất động sản

Đức

 • 48.000 EUR (1,3 tỷ)
 • Thành Lập Công Ty

Bulgaria

 • 260.000 EUR (Quốc Tịch) (7 tỷ)
 • Mua trái phiếu chính phủ

Anh

 • 250.000 GBP (6,5 tỷ)
 • Mở doanh nghiệp

Ireland

 • 250.000 EUR (6,5 tỷ)
 • Mở doanh nghiệp

Malta

 • 140.000 EUR (PR) (3,6 tỷ) 
 • 650.000 EUR (Quốc Tịch) (17,5 tỷ)
 • Mua trái phiếu chính phủ

Síp

 • 300.000 EUR (PR) (8 tỷ)
 • 2.000.000 EUR (Quốc Tịch) (54 tỷ)
 • Mua bất động sản

Bồ Đào Nha

 • 350.000 EUR (9,5 tỷ)
 • Mua bất động sản

Tây Ban Nha

 • 500.000 EUR (13,5 tỷ)
 • Mua bất động sản

Hy Lạp

 • 250.000 EUR (6,7 tỷ)
 • Mua bất động sản

Dubai - UAE 

 • 40.000 USD (920 triệu)
 • Thành Lập Công Ty Vùng Freezone

Grenada

 • 350.000 USD (Quốc Tịch) (8 tỷ)
 • Mua bất động sản

Antigua và Barbuda

 • 400.000 USD (Quốc Tịch) (9 tỷ)
 • Mua bất động sản