TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH THƯỜNG TRÚ VISA 132A

Visa 132A định cư Úc diện doanh nhân tài năng (Business Talent) là một thị thực thường trú cho những người kinh doanh, người được đề của bởi một cơ quan chính phủ tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ Úc.

Visa 132A là visa thường trú dành cho đối tượng là chủ sở hữu doanh nghiệp hay đồng sở hữu doanh nghiệp có năng lực cao, mong muốn kinh doanh và phát triển kinh doanh tại Úc.

Định cư Úc diện doanh nhân tài năng theo Visa 132A là chương trình cho phép đương đơn và gia đình tiến thẳng đến quyền thường trú nhân vĩnh viễn.

 CHƯƠNG TRÌNH THƯỜNG TRÚ ÚC DIỆN DOANH NHÂN TÀI NĂNG - VISA 132A

Điều Kiện:

Đối với diện doanh nhân có lịch sử kinh doanh thành đạt, bạn cần đáp ứng những tiêu chuẩn dưới đây:
• Dưới 55 tuổi, trừ khi chính quyền tiểu bang hoặc lãnh thổ chỉ định chứng nhận là hoạt động kinh doanh được đề xuất là vì lợi ích kinh tế đặc biệt.
• Tối thiểu 2 trong 4 năm tài chính vừa qua, bạn có:
• Tài sản ròng trong doanh nghiệp tổi thiểu là 400,000 AUD;
hoặc:
• Có 10% cổ phần doanh nghiệp nếu đó là một doanh nghiệp có niêm yết công khai, lên sàn chứng khoán);
• Hai (2) trong bốn (4) năm tài chính vừa qua, doanh nghiệp có doanh thu hàng năm đạt tối thiểu 3,000,000 AUD.
• Bạn có tài sản ròng tối thiểu 1,500,000 AUD chuẩn bị theo tiêu chuẩn kế toán quốc tế hoặc của Úc cho 2 năm liền kề trước khi nộp đơn xin visa.

Ưu Điểm:

Visa này cho phép bạn thiết lập một doanh nghiệp mới hoặc phát triển một doanh nghiệp hiện có ở Úc 

Visa 132 là dạng thị thực thường trú. Nó cho phép bạn và các thành viên gia đình được cấp quyền:

  • Ở lại Úc vô thời hạn.
  • Làm việc học tập tại Úc.
  • Ghi danh vào chương trình bảo hiểm sức khỏe quốc gia Medicare.
  • Xin nhập quốc tịch Úc (nếu đủ điều kiện).
  • Bảo lãnh thân nhân đủ điều kiện thường trú.
  • Đi du lịch đến và đi từ Úc cho 5 năm, kể từ ngày được cấp Visa 132.
 

 ĐIỀU KIỆN NHẬP QUỐC TỊCH ÚC

Để được nhập quốc tịch Úc, đương đơn và các thành viên trong gia đình phải đáp ứng các điều kiện sau:
• Đã được cấp thẻ thường trú;
• Đáp ứng được yêu cầu về thời gian cư trú. 
      + Đã và đang sống tại Úc bằng một thị thực hợp lệ (các thị thực tạm thời hoặc vĩnh viễn đều được tính) trong 4 năm ngay trước ngày nộp đơn, bao gồm 12 tháng là cư dân thường trú.
      + Không vắng mặt khỏi Úc quá một năm trong 4 năm trước ngày nộp đơn. Riêng 12 tháng trước ngày nộp đơn, không vắng mặt khỏi Úc quá 90 ngày.
• Đã cư trú, gần như đang cư trú hoặc duy trì mối liên hệ chặt chẽ với Úc;
• Có lý lịch tư pháp tốt;
• Trên 18 tuổi.
 
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN: