TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH TẠM TRÚ ÚC VISA 188B

Visa Tạm trú Đầu tư & Đổi mới Kinh Doanh 188B là con đường trở thành thường trú nhân cho những doanh nhân muốn sở hữu và quản lý một doanh nghiệp tại Australia, hay thực hiện đầu tư tại Australia.

Visa này có giá trị lên đến 4 năm. Bạn chỉ có thể nộp đơn xin visa này nếu bạn đã nộp EOI  (Expression of Interest) đơn bày tỏ quan tâm, thể hiện mong muốn được cấp visa, được đề cử thành công bởi một bang hoặc vùng lãnh thổ tại Australia và đã nhận được một lời mời của Bộ Di Trú Australia DIBP để nộp đơn xin cấp visa.

 CHƯƠNG TRÌNH TẠM TRÚ ÚC DIỆN ĐẦU TƯ - VISA 188B

Điều Kiện:

Vào thời điểm bạn được mời nộp đơn xin visa, bạn phải:

 • Dưới 55 tuổi
 • Đạt tối thiểu 65 điểm trong bài kiểm tra đầu tư và đổi mới kinh doanh (bài kiểm tra bao gồm điểm về độ tuổi, khả năng tiếng Anh, trình độ học vấn, kinh nghiệm, doanh thu, tài sản và các yếu tố khác)
 • Được đề cử bởi Chính quyền Bang hoặc vùng lãnh thổ Úc và có ý định trung thực muốn sống ít nhất hai năm tại bang hoặc vùng lãnh thổ đó

Kinh nghiệm kinh doanh/đầu tư

 • Bạn phải có một trình độ cao về kỹ năng (và một kỷ lục thành công) trong việc quản lý khoản đầu tư và/hoặc các doanh nghiệp đủ điều kiện, và không tham gia vào các hoạt động kinh doanh không được chấp nhận
 • Bạn phải có tối thiểu ba năm tham gia trực tiếp vào việc quản lý của ít nhất một doanh nghiệp hoặc khoản đầu tư đủ điều kiện
 • Trong tối thiểu một trong năm năm tài chính vừa qua, bạn (và chồng/vợ) phải được trực tiếp tham gia vào việc quản lý của:
  • Những khoản đầu tư đủ điều kiện tổng cộng ít nhất 1.5 triệu đô Úc HOẶC
  • Một doanh nghiệp đủ điều kiện, nơi bạn (và chồng/vợ) sở hữu ít nhất 10% tổng giá trị của doanh nghiệp này

LƯU Ý: Một khoản đầu tư là đủ điều kiện nếu bạn sở hữu nó với mục đích có lợi nhuận trong thu nhập hoặc vốn, và không được sử dụng cho mục đích cá nhân. Những khoản đầu tư được chấp nhận bao gồm quyền sở hữu của một doanh nghiệp, tiền lời của tiền gửi tiết kiệm, cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, hoặc thỏi vàng hoặc bạc.

Một doanh nghiệp đủ điều kiện được hoạt động với mục đích có lợi nhuận bằng việc cung cấp hàng hóa và/hoặc dịch vụ cho công chúng. Nó không được hoạt động cho mục đích đầu tư đầu cơ hoặc bị động.

Ưu Điểm:

Visa này cho phép bạn đầu tư và thiết lập một doanh nghiệp mới hoặc phát triển một doanh nghiệp hiện có ở Úc 

Visa 188B là dạng thị thực tạm trú. Nó cho phép bạn và các thành viên gia đình được cấp quyền:

 • Visa thời hạn 4 năm 3 tháng.
 • Làm việc học tập tại Úc.
 • Ghi danh vào chương trình bảo hiểm sức khỏe quốc gia Medicare.
 • Một khi bạn được cấp visa tạm trú ít nhất 02 năm, bạn sẽ có đủ điều kiện để nộp đơn xin Visa Thường Trú 888, nếu bạn đáp ứng tất cả các yêu cầu liên quan.

Quy trình xin visa Thường Trú 888:

 ĐIỀU KIỆN NHẬP QUỐC TỊCH ÚC

Để được nhập quốc tịch Úc, đương đơn và các thành viên trong gia đình phải đáp ứng các điều kiện sau:
• Đã được cấp thẻ thường trú;
• Đáp ứng được yêu cầu về thời gian cư trú. 
      + Đã và đang sống tại Úc bằng một thị thực hợp lệ (các thị thực tạm thời hoặc vĩnh viễn đều được tính) trong 4 năm ngay trước ngày nộp đơn, bao gồm 12 tháng là cư dân thường trú.
      + Không vắng mặt khỏi Úc quá một năm trong 4 năm trước ngày nộp đơn. Riêng 12 tháng trước ngày nộp đơn, không vắng mặt khỏi Úc quá 90 ngày.
• Đã cư trú, gần như đang cư trú hoặc duy trì mối liên hệ chặt chẽ với Úc;
• Có lý lịch tư pháp tốt;
• Trên 18 tuổi.
 
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN: