Du Học Mỹ: 7 Trường đại học đắt nhất nước Mỹ năm 2018

Danh sách này do Credit sắp xếp dựa trên số liệu của The Chronicle of Higher Education and U.S. News. Các trường đều có học phí từ 50.000 đến 60.000 USD, trong đó Đại học Columbia đắt nhất.

1. Đại học Columbia

Học phí hàng năm: 57.208 đôla

Xếp hạng quốc gia về chất lượng: 5

Ảnh: Higher Education Today

2. Đại học Vassar

Học phí hàng năm: 55.210 đôla

Xếp hạng quốc gia về chất lượng: 12 (đồng hạng với Đại học Harvey Mudd).

3. Đại học Harvey Mudd

Học phí hàng năm: 54.886 đôla

Xếp hạng quốc gia về chất lượng: 12

4. Đại học Chicago

Học phí hàng năm: 54.825 đôla

Xếp hạng quốc gia về chất lượng: 3

5. Đại học Trinity

Học phí hàng năm: 54.770 đôla

Xếp hạng quốc gia về chất lượng: 44

6. Đại học Franklin and Marshall

Học phí hàng năm: 54.380 đôla

Xếp hạng quốc gia về chất lượng: 39

7. Đại học Tufts

Học phí hàng năm: 54.318 đôla

Xếp hạng quốc gia về chất lượng: 29

Theo VnExpress