Tag Archives: dinh cu ireland

Định cư Ireland: Top 5 Ngành nghề phát triển nhất ở Ireland trong năm 2017

2017 là một năm tốt đẹp đối với Ireland. Gần 20,000 việc làm đã được tạo ra và tỷ lệ thất nghiệp của quốc gia này giảm xuống còn 6,3%. Trong ba tháng đầu năm 2017, đã có gần 20.000 việc làm mới và đến tháng 8 năm nay tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống […]

0902404543