Tag Archives: du lich uc

Định Cư Úc: Những loại visa có khả năng sẽ thay đổi trong năm 2018

Một số loại visa đã chính thức được xác nhận sẽ có thay đổi, trong khi một số khác vẫn đang chờ được thông qua. Visa 457 và visa ngắn hạn TSS Một trong những chắc chắn thay đổi đó là visa 457 sẽ bị loại bỏ hoàn toàn vào tháng Ba năm nay để được […]

Theo điều tra dân số 2016: Tiếng Việt là ngôn ngữ phổ biến thứ 4 tại Úc

Trong số 301 ngôn ngữ được sử dụng tại Úc, sau tiếng Anh, tiếng Quan thoại phổ biến thứ nhì, tiếng Ả rập thứ ba, tiếng Việt và tiếng Quảng đông đồng hạng tư. Điều đầu tiên ghi nhận từ kết quả cuộc Điều tra Dân số 2016, đó là dân số nước Úc đã […]

0902404543