Định Cư Úc: Những loại visa có khả năng sẽ thay đổi trong năm 2018

Một số loại visa đã chính thức được xác nhận sẽ có thay đổi, trong khi một số khác vẫn đang chờ được thông qua.

Visa 457 và visa ngắn hạn TSS

Một trong những chắc chắn thay đổi đó là visa 457 sẽ bị loại bỏ hoàn toàn vào tháng Ba năm nay để được thay bằng visa TSS.

Visa TSS được chia làm 2 loại: loại ngắn hạn cho phép người giữ visa được ở lại Úc 2 năm, sau đó có cơ hội được gia hạn, và lại trung hạn cho phép người giữ visa được ở đến 4 năm.

Đối với visa TSS trung hạn cho phép di dân được nộp visa thường trú sau đó, còn loại ngắn hạn thì không.

Cả hai loại visa TSS đều bị siết chặt hơn về các yêu cầu kinh nghiệm làm việc và trình độ tiếng Anh.

Đối với Danh sách Định cư Tay nghề, có một số ngành nghề đã bị lấy ra khỏi danh sách, và một số ngành nghề được thêm vào danh sách.

Visa bảo lãnh người phối ngẫu

Chính phủ muốn thực hiện quy trình xét duyệt gồm 2 bước, bước đầu tiên là người bảo lãnh cần phải được chấp thuận trước khi người bạn đời có thể nộp hồ sơ.

Nilesh Nandan, chuyên viên tư vấn di trú tại My Visa Australia, lo ngại cách thức này có thể xảy ra nhiều rắc rối.

“Cách thức này sẽ hạn chế được những người nộp hồ sơ vì người bảo lãnh cần phải được chấp thuận trước khi được phép bảo lãnh một ai đó.”

Nhưng ông Nandan nói việc này xét cho cùng lại có lợi cho người được bảo lãnh, vì họ sẽ được biết người yêu/chồng của họ có phải là tội phạm hay từng vi phạm luật pháp trước đây hay không.

Visa bảo lãnh cha mẹ tạm thời

Năm ngoái, chính phủ đã thông báo một visa bảo lãnh cha mẹ tạm thời mới, nhưng dự luật vẫn chưa được thông qua và cần phải trình lên Thượng viện.

Visa bảo lãnh cha mẹ cho phép cha mẹ được ở Úc đến 10 năm, nhưng sẽ không được phép gia hạn sau đó, và cũng không được cấp thường trú.

Loại visa 3 năm có chi phí là $5,000, 5 năm là $10,000, và cuối cùng là 10 năm là $20,000.

Luật Quốc tịch

Chính phủ đang hi vọng đem dự luật quốc tịch trở lại trình lên Thượng viện với những phần đã được chỉnh sửa, khiến di dân gặp nhiều khó khăn hơn để lấy quốc tịch.

Hiện tại, người dân phải ở Úc ít nhất 4 năm và có thường trú 1 năm mới đủ điều kiện lấy quốc tịch. Nhưng theo những đề xuất thay đổi, di dân phải có thường trú ít nhất 4 năm, và phải làm một bài kiểm tra trình độ tiếng Anh riêng biệt.

Thêm nhiều visa bị hủy và bị trục xuất

Chuyên viên di trú Nilesh Nandan tin rằng sẽ có thêm nhiều trường hợp bị hủy và bị trục xuất đối với những người phạm trọng tội. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Peter Dutton rất ủng hộ đề xuất siết chặt các điều kiện visa của Ủy ban Quốc hội do Tự do dẫn đầu.

— Theo SBS —

0902404543