Tag Archives: quoc tich uc

Quốc Tịch Úc: Một buổi lễ nhận quốc tịch Úc diễn ra như thế nào?

Buổi lễ nhận quốc tịch là bước cuối cùng trước khi quý vị chính thức trở thành công dân Úc. Một khi đơn xin quốc tịch được chấp thuận, quý vị sẽ được yêu cầu tham dự lễ nhận quốc tịch và tuyên thệ. Những điều cần biết trước buổi lễ Buổi lễ nhận quốc […]