Category Archives: canada

KINH NGHIỆM LẤY BẰNG LÁI XE CHO NGƯỜI MỚI NHẬP CƯ VÀO CANADA

Lái xe ở Canada mà không có bằng lái xe hợp lệ và bảo hiểm xe hợp lệ là bất hợp pháp. Bảo hiểm xe hơi Tất cả những người lái xe ở Canada phải mua bảo hiểm cho chiếc xe mà họ sở hữu hoặc đảm bảo rằng họ có tên trong kế hoạch […]

Bộ trưởng di trú Canada Fraser cho biết: các tiêu chuẩn xử lý hồ sơ có thể trở lại bình thường vào năm 2023

Ủy ban Thường vụ Quốc tịch và Nhập cư của Quốc hội Canada đã chất vấn bộ trưởng nhập cư về 2,1 triệu người đang tồn đọng của IRCC. Bộ trưởng Nhập cư Sean Fraser hôm nay đã xuất hiện trước Ủy ban Thường vụ Quốc tịch và Nhập cư của Quốc hội Canada để […]

0898 323 226‬