Tag Archives: bang lai xe canada

KINH NGHIỆM LẤY BẰNG LÁI XE CHO NGƯỜI MỚI NHẬP CƯ VÀO CANADA

Lái xe ở Canada mà không có bằng lái xe hợp lệ và bảo hiểm xe hợp lệ là bất hợp pháp. Bảo hiểm xe hơi Tất cả những người lái xe ở Canada phải mua bảo hiểm cho chiếc xe mà họ sở hữu hoặc đảm bảo rằng họ có tên trong kế hoạch […]

0898 323 226‬