Category Archives: Chưa được phân loại

Lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Trump đã được phát hành. Và kết quả không hề tệ như lo ngại ban đầu

Ngày hôm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký Sắc lệnh Hành pháp (“EO”) như đã được thông báo, đây là “Tuyên bố tạm cấm nhập cảnh đối với những người nhập cư là rủi ro cho Thị trường Lao động Hoa Kỳ trong Quá trình Phục hồi Nền Kinh tế sau Đại […]

0902404543