Category Archives: Chưa được phân loại

USCIS Gia Hạn Hiệu Lực Thẻ Xanh Lên 48 Tháng Cho Các Nhà Đầu Tư EB-5 Và Thường Trú Nhân Có Điều Kiện Đã Kết Hôn

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (“USCIS”) sẽ gia hạn hiệu lực của Thẻ Thường trú nhân (còn được gọi là “Thẻ Xanh”) cho những người nộp Đơn I-751 (Đơn yêu cầu Hủy bỏ Điều kiện về Cư trú), hoặc Đơn I- 829 (Đơn yêu cầu của Nhà đầu tư về việc Hủy bỏ các Điều kiện Tình trạng […]

Lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Trump đã được phát hành. Và kết quả không hề tệ như lo ngại ban đầu

Ngày hôm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký Sắc lệnh Hành pháp (“EO”) như đã được thông báo, đây là “Tuyên bố tạm cấm nhập cảnh đối với những người nhập cư là rủi ro cho Thị trường Lao động Hoa Kỳ trong Quá trình Phục hồi Nền Kinh tế sau Đại […]

0898 323 226‬