Tag Archives: dau tu dinh cu my

USCIS BAN HÀNH MẪU ĐƠN I-526E DÀNH CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN TRUNG TÂM VÙNG

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (“USCIS”) đã công bố Mẫu Đơn I-526 và I-526E mới sẽ được sử dụng bởi các nhà đầu tư nhập cư EB-5. Đơn I-526 (Đơn xin nhập cư của Doanh nhân nước ngoài) sẽ được sử dụng bởi các nhà đầu tư nhập cư độc lập, tức là […]

Lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Trump đã được phát hành. Và kết quả không hề tệ như lo ngại ban đầu

Ngày hôm nay, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ký Sắc lệnh Hành pháp (“EO”) như đã được thông báo, đây là “Tuyên bố tạm cấm nhập cảnh đối với những người nhập cư là rủi ro cho Thị trường Lao động Hoa Kỳ trong Quá trình Phục hồi Nền Kinh tế sau Đại […]

0898 323 226‬