Tag Archives: EB5

USCIS BAN HÀNH MẪU ĐƠN I-526E DÀNH CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ DỰ ÁN TRUNG TÂM VÙNG

Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (“USCIS”) đã công bố Mẫu Đơn I-526 và I-526E mới sẽ được sử dụng bởi các nhà đầu tư nhập cư EB-5. Đơn I-526 (Đơn xin nhập cư của Doanh nhân nước ngoài) sẽ được sử dụng bởi các nhà đầu tư nhập cư độc lập, tức là […]

Tôi có thể nộp đơn xin thị thực du lịch/du học để nhập cảnh vào Hoa Kỳ trong lúc đang chờ hồ sơ xin thị thực nhập cư được xử lý không?

Thị thực không định cư dành cho những người muốn nhập cảnh vào Hoa Kỳ trong ngắn hạn với mục đích cụ thể và sẽ phải trở về quốc gia cư trú của mình khi mục đích của chuyến đi kết thúc. Trong hầu hết các loại thị thực không định cư, người xin thị […]

0898 323 226‬