Tag Archives: dau tu dinh cu Eb5

USICS công bố số liệu thống kê đơn xin visa Nhà đầu tư nhập cư EB-5 của Quý I năm tài chính 2020

Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (“USCIS”) đã công bố dữ liệu hiệu suất hàng quý cho Đơn xin thị thực nhập cư I-526 Nhà đầu tư ngoại quốc và Đơn xin xóa bỏ các hạn chế liên quan đến Tình trạng Thường trú nhân I-829. Số lượng đơn I-526 được nộp không […]

Liệu chính sách mới về xử lý hồ sơ visa EB-5 có giúp được gì con cái có tuổi vượt quá giới hạn của đương đơn?

Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (“USCIS”) đã đưa ra tuyên bố về việc thay đổi cách thức xử lý Đơn I-526 (sau đây gọi tắt là “Đơn xin nhập cư”) cho các nhà đầu tư EB-5. “Phương pháp Tiếp cận Thị thực” (“VAA”) này sẽ được áp dụng cho tất cả các […]

0902404543