Liệu chính sách mới về xử lý hồ sơ visa EB-5 có giúp được gì con cái có tuổi vượt quá giới hạn của đương đơn?

Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (“USCIS”) đã đưa ra tuyên bố về việc thay đổi cách thức xử lý Đơn I-526 (sau đây gọi tắt là “Đơn xin nhập cư”) cho các nhà đầu tư EB-5. “Phương pháp Tiếp cận Thị thực” (“VAA”) này sẽ được áp dụng cho tất cả các đơn xin visa nhập cư được nộp sau ngày 31 tháng 3 năm 2020.

Tại cuộc họp với các bên liên quan được tổ chức vào ngày 13 tháng 3 năm 2020, USCIS đã thảo luận về các cách thức đưa vào hoạt động phương pháp xử lý mới này.

Đối với các đơn xin visa nhập cư được nộp bởi các nhà đầu tư đến từ các quốc gia nằm trong danh sách hồ sơ tồn đọng/chờ visa đáo hạn (như Trung Quốc, Việt Nam, và Ấn Độ), thì Văn phòng Chương trình Nhà đầu tư (“IPO”) sẽ không gửi đơn xin visa nhập cư đến thẩm tra viên cho tới thời điểm ngày ưu tiên được liệt vào diện hiện có, nghĩa là có sẵn visa cho đơn đủ tiêu chuẩn. IPO sẽ theo dõi Lịch chiếu khán của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Bảng B “Lịch áp dụng cho ngày nộp đơn”, và khi ngày ưu tiên được liệt vào diện đã có sẵn visa trên bảng B, đơn sẽ được chuyển đến cho một thẩm tra viên được chỉ định {Bài viết của EAP giải thích về ngày ưu tiên, Bảng A, và Bảng B}.

Chính sách mới này được dự tính là sẽ đem lại một tác động tích cực đến con cái đã gần đến tuổi vượt quá giới hạn cho phép của các đương đơn, bởi lẽ tuổi của con cái đương đơn sẽ được giữ nguyên từ thời điểm nộp đơn và sẽ chỉ bắt đầu được tính tiếp vào thời điểm đơn được phê duyệt. Lấy ví dụ minh họa, một nhà đầu tư người Việt sẽ phải đợi từ 6 đến 7 năm cho đến khi visa trở nên có sẵn. Nếu đơn xin nhập cư của nhà đầu tư đó được phê duyệt trong 2 hoặc 3 năm, độ tuổi của con cái họ sẽ tăng lên nhanh hơn và con cái họ sẽ sớm vượt quá giới hạn về độ tuổi hơn. Nếu đơn xin nhập cư của đương đơn đó không được xử lý trong vòng 5 hoặc 6 năm, độ tuổi của con cái họ sẽ được giữ nguyên trong khoảng thời gian này và sẽ có ít khả năng vượt quá độ tuổi cho phép hơn. Điều này sẽ cho phép con cái lớn tuổi hơn của đương đơn có đủ điều kiện trong một khoảng thời gian dài hơn và tăng khả năng được nhập cư cùng cha mẹ mình. Tuy quy định mới này có tiềm năng mang lại nhiều lợi ích đến cho các nhà đầu tư có con ở độ tuổi vị thành niên, ta khó có thể dự đoán được một cách chính xác liệu con cái của các nhà đầu tư đang ở độ tuổi nào thì thời điểm nộp đơn mới được coi là an toàn.

Đối tác quản lý của Enterline & Partners, luật sư David Enterline đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc đại diện các nhà đầu tư EB-5 và có thể giúp bạn đối mặt với quá trình đầy phức tạp này. Nếu bạn có thắc mắc về VVA hoặc visa nhà đầu tư định cư EB-5, hãy liên hệ với chúng tôi